ESTUDIANTE

DIARIA

$ 50 .00

/ diario
 • 6 minutos de:
 • Impresión 3D ó Router CNC

SEMANAL

$ 250 .00

/ semanal
 • 36 minutos de:
 • Impresión 3D ó Router CNC ó Asesoría

MENSUAL

$ 1,000 .00

/ mes
 • 150 minutos de: 
 • Impresión 3D ó Router CNC ó Corte láser ó Asesoría

PROFESIONAL

DIARIA

$ 100 .00

/ diario
 • 10 minutos de:
 • Impresión 3D ó Router CNC

SEMANAL

$ 500 .00

/ semanal
 • 60 minutos de:
 • Impresión 3D ó Router CNC ó Asesoría

MENSUAL

$ 2,000 .00

/ mes
 • 250 minutos de: 
 • Impresión 3D ó Router CNC ó Corte láser ó Asesoría